česky english


Inženýrské sítě

Areál je napojen na rozvod elektrické energie, vodovodu, užitkové vody, kanalizace, parovodu, plynu a telefonní sítě.Elektrická energie

Je přivedena podzemním kabelem 22 kV do vlastních trafostanic, kde je celkem 8 transformátorů, jednotlivě cca 1000 - 1600 kVA. Z trafostanic jsou provedeny rozvody do jednotlivých objektů.Vodovody a kanalizace

Přípojky pitné a užitkové vody jsou rozvedeny do jednotlivých objektů. Kanalizace je jednotná, tzv. závodová, a ústí do kanalizace veřejné.Parovod

Parovod přivádí páru do výměníků k vytápění objektů. V areálu je také plynová kotelna.