česky english


Poloha

Areál se nachází v severozápadní části města, s výborným napojením na komunikaci I. třídy, procházející okrajem města, pokračující městským obchvatem a přímým napojením na rychlostní komunikaci R4, spojující Příbram s Prahou.Dopravní vzdálenosti
 • Praha (R4) ....................................... 55 km
 • České Budějovice ........................... 100 km
 • Plzeň (D5) ........................................ 70 km


Popis

Jedná se o oplocený strojírenský areál, sestávající se z administrativní budovy s kychyní a jídelnou, administrativně-sociální budovy, hlavní výrobní budovy, technicko-provozní budovy, budovy lehké výroby, čističky zaolejovaných vod, spalovny odpadů, sklad barev, sklad technických plynů, energobloku, zpevněných ploch, komunikací a železniční vlečky.Charakteristika
 • Pozemky
  • celková výměra ......................................... 123.171 m2
 • z toho
  • zastavěno budovami ..................................... 45.384 m2
  • příjezdová komunikace ................................... 3.612 m2
  • vnitropodniková komunikace ......................... 21.860 m2
  • zpevněné plochy ........................................... 43.721 m2
  • ostatní ........................................................... 8.594 m2
 • Stavby
  • užitečná plocha cca ....................................... 53.033 m2
 • z toho
  • výrobní skladovací ........................................ 39.684 m2
  • kancelářské ................................................... 6.548 m2
  • sociální a stravovací ....................................... 4.418 m2
  • technické ....................................................... 1.627 m2
  • ostatní ............................................................. 756 m2