česky english


Administrativní budova „A” ............................................................................................................ o rozměru 44 x 14 m2


Jedná se o pětipodlažní budovu o zastavěné ploše 528 m2. V přízemí vstup do jídelny a kantýny
a krytý prostup do budovy „B”.V každém podlaží jsou kanceláře, sociální zařízení mužů a žen. Jednotlivá podlaží jsou spojená schodištěm a výtahem.Kuchyně s jídelnou ......................................................................................................................... o rozměru 50 x 19 m2


Jedná se o jednopodlažní podsklepenou budovu o zastavěné ploše 950 m2.Budova je přistavěna k budově „A”. V přízemí je kuchyně, jídelna a kantýna.Administrativně-sociální budova „B” .......................................................................................... o rozměru 102 x 17 m2


Jedná se o čtyřpodlažní podsklaepenou budovu o zastavěné ploše 1734 m2. V přízemí je kantýna, kanceláře, v prvním a druhém patře šatny pro zaměstnance, odděleně muži a ženy, v třetím patře jsou kanceláře.


Ve všech patrech jsou sociální zařízení pro muže a ženy. Jednotlivá podlaží jsou spojena schodišti a výtahy. V prvním patře jsou kryté prostupy do budovy „C” a přístavky „C+”.Hlavní výrobní budova „C” ......................................................................................................... o rozměru 136 x 240 m2
Jedná se o výrobní halu o zastavěné ploše 32640 m2, rozdělenou do deseti lodí. Každá loď o ploše cca 3000m2. V každé lodi jsou dva mostové jeřáby o nosnosti 5-20 tun. První a druhá loď je podsklepena, v suterénu jsou instalovány zakladače o úložnosti cca 9000 paletizačních míst, a další skladovací prostory. Zakladače jsou využity s přístupem ze suterénu a přízemí.Výška stropu lodí je 11,6 m, výška prostoru pod jeřáby je 8,5 m. Ve výrobní hale jsou tři transformovny 3 x 1000-16000 kVA. Po hale jsou rozvodny odsávání, el. energie, stlačeného vzduchu, vody a kanalizace. Do haly je přivedena užitková voda.Středem haly je přístupová kolejová dráha o šířce 8 m. Na obou koncích haly jsou přímé vstupy železniční vlečky. V hale je lakovna. V suterénu je cca 900 m2 skladových ploch. Výrobní hala má třípatrový přístavek „C”, zajišťující technicko-provozní a sociální zázemí.
Administrativně-sociální budova „D” ........................................................................................... o rozměru 132 x 18 m2

Jedná se o třípodlažní budovu o zastavěné ploše 2363 m2. V přízemí jsou malé sklady a dílny, v prvním a druhém patře jsou velké dílny. Ve všech patrech jsou sociální zařízení pro muže a ženy. Jednotlivá podlží jsou spojena schodišti a vátahy.